ESPCAT

Protecció contra incendis

Es diu protecció contra incendiosal conjunt de mesures que es disposen en els edificis per protegir-los contra l’acció del foc. Generalment, amb elles es tracta d’aconseguir tres finalitats:

Salvar vides humanes
Minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc.
Aconseguir que les activitats de l’edifici puguin reprendre en el termini de temps més curt possible.
La salvació de vides humanes sol ser l’únic fi de la normativa dels diversos estats i els altres dos els imposen les companyies d’assegurances rebaixant les pòlisses com més apropiats siguin els mitjans.

Les mesures fonamentals contra incendis poden classificar en dos tipus:

Mesures passives: Es tracta de les mesures que afecten el projecte o la construcció de l’edifici, en primer lloc facilitant l’evacuació dels usuaris presents en cas d’incendi, mitjançant camins (passadissos i escales) de suficient amplitud, i en segon lloc retardant i confinant l’acció del foc perquè no s’estengui molt de pressa o es pari abans d’envair altres zones.
Mesures actives: Fonamentalment manifestes a les instal.lacions d’extinció d’incendis.

Sistema d’alarma

Un sistema d’alarma és un element de seguretat passiva. Això vol dir que no eviten una situació anormal, però sí que són capaços d’advertir d’ella, complint així, una funció dissuasòria davant de possibles problemes. Per exemple: La intrusió de persones. Inici de foc. El desbordament d’un tanc. La presència d’agents tòxics. Qualsevol situació que sigui anormal per a l’usuari.

Són capaços a més de reduir el temps d’execució de les accions a prendre en funció del problema presentat, reduint així les pèrdues.

Funcionament

Una vegada que l’alarma comença a funcionar, segons el sistema instal lat, aquest se’n pot ocupar en forma automàtica. Per exemple: Si es detecta la intrusió d’una persona a una àrea determinada, enviar un missatge telefònic a un o diversos nombres. Si es detecta la presència de fum, calor o ambdós, enviar un missatge

telefònic a un o diversos números o accionar l’obertura de ruixadors al sostre, perquè apaguin el foc. Si es detecta la presència d’agents tòxics en una àrea, tancar les portes perquè no s’expandeixi el problema.

Per això, l’alarma ha de tenir connexions d’entrada, per als diferents tipus de detectors, i connexions de sortida, per activar altres dispositius que són els que s’ocupen de fer sonar la sirena, obrir els ruixadors o tancar les portes.

Tots els sistemes d’alarmes porten connexions d’entrada per als detectors i almenys una de sortida per a la sirena. Si no hi ha més connexions de sortida, l’operació de trucar a un número, obrir el ruixador o tancar les portes s’ha de fer en forma manual per un operador.

Un dels usos més difosos d’un sistema d’alarma és advertir l’aplanament en un habitatge o immoble. Els equips d’alarma poden estar connectats amb una Central Receptora, també anomenada Central de Monitorització, amb el propietari mateix (a través de telèfon o TCP / IP) o bé simplement complir la funció dissuasòria, activant una sirena que funciona a uns 90 db ( la potència de la sirena estarà regulada per les diferents lleis de seguretat de l’Estat o regió corresponent).

Per a la comunicació amb una Central Receptora d’Alarmes, es necessita d’un mitjà de comunicació, com poden ser-ho: una línia telefònica RTB o una línia GSM, un transmissor per radiofreqüència anomenat Trunking o mitjançant transmissió TCP / IP que utilitza una connexió de banda ampla ADSL i últimament serveis d’Internet per cable cablemodem.

 

Parts d’un sistema d’alarma

Un sistema d’alarma es compon de diversos dispositius connectats a una central processadora.

• Central processadora: és la CPU del sistema. En ella s’alberguen la placa base, la font i la memòria central. Aquesta part del sistema és la que rep els diferents senyals que els diferents sensors poden emetre, i actua en conseqüència, disparant l’alarma, comunicant-se amb la central per mitjà d’un mòdem, etc. S’alimenta a través de corrent altern i d’una bateria respaldatoria, que en cas de tall de l’energia, li proporcionaria una

autonomia al sistema d’entre 12 hores i 3 dies (depenent de la capacitat de la bateria).

• Teclat: és l’element més comú i fàcil d’identificar en una alarma. Es tracta d’un teclat numèric del tipus telefònic. La seva funció principal és la de permetre als usuaris autoritzats (usualment mitjançant codis preestablerts) armar (activar) i desarmar (desactivar) el sistema. A més d’aquesta funció bàsica, el teclat pot tenir botons de funcions com: Emergència Mèdica, Intrusió, Foc, etc. D’altra banda, el teclat és el mitjà més comú amb el qual es configura el panell de control.

• Gabinet de sirena exterior:: és l’element més visible des de l’exterior de l’immoble protegit. Es tracta d’una sirena amb autonomia pròpia (pot funcionar encara si se li talla el subministrament de corrent altern o si es perd la comunicació amb la central processadora) col.locada dins d’un gabinet protector (de metall, policarbonat, etc). Pot tenir a més diferents sistemes lluminosos que funcionen en conjunt amb la dissuasió sonora.

• Detectors de moviment (PIR): són sensors que detecten canvis de temperatura i moviment. Si aquests sensors detecten moviment estant el sistema connectat, dispararan l’alarma. Hi ha detectors regulats per a no detectar mascotes, com ara gossos i gats.

• Detectors magnètics: es tracta d’un sensor que forma un circuit tancat per un iman i un contacte molt sensible que en separar-se, canvia l’estat (es pot programar com NC o NA) provocant un salt d’alarma. S’utilitza en portes i finestres, posant una part del sensor en el marc i una altra a la porta o finestra mateixa.

• Sensors inercials o sísmic: s: estan preparats per detectar cops sobre una base. Es posen especialment en caixes fortes, també en portes, parets i finestres. Detecten l’intent de forçar la seva obertura.

• Detectors de trencament de vidres: són detectors microfònics, activats en detectar la freqüència aguda del so d’un trencament de vidre.

• Lapa (detector termovelocimètric: element adherit a una caixa forta. Adverteix un possible butron o intent de sabotatge de la mateixa. Adopta el nom de termovelocimètric donat que al seu interior alberga tres tipus de detectors seriats, un canvi de temperatura, un sísmic, i un moviment.

• Detector persones caigudes (home mort): element sense fils que permet detectar esvaïments o caigudes de persones soles.

 

Sistemes de vigilància per propietats

Generalment els sistemes de vigilància solen instal.lar-especialment en aquells casos on el terreny que s’ha de vigilar és massa gran i per això s’empra tot un sistema per poder tenir-lo controlat.

Ara bé, existeixen diferents tipus de sistemes de vigilància, ja que com bé hem explicat al llarg del nostre lloc, són molts els elements que podem utilitzar al nostre favor per a la seguretat dels nostres béns i propietats però ha de dir que en aquest cas en particular el més utilitzat és el del sistema de vigilància per monitorització de càmeres de seguretat. No obstant això és important destacar que els sistemes de vigilància es caracteritzen principalment pels vigilants que treballen dia i nit monitoritzant l’àrea, patrullant i assegurant-se que tot estigui en ordre.

En primer lloc hem de dir que aquest sistema de vigilància solen donar-se principalment en edificis, fàbriques, empreses i en alguns casos obres en construcció, i hem de dir que en aquest últim cas la principal raó per la qual es disposa posar un sistema de vigilància en una obra és perquè quan la mateixa es troba en solitaris, generalment a la nit, molts vàndals ingressen per destrossar el lloc i robar-se materials.

Ara bé és important tenir en compte que si bé el vigilant estarà atent a tot el que succeeix durant el seu torn, això no vol dir que pugui intercedir en el cas que es presenti alguna circumstància que si ho amerite.

De fet, el vigilant només pot comunicar-se amb la policia perquè aquesta intercedeixi, però de tota manera és important tenir una presència en un lloc d’aquest tipus ja que com esmentem, està molt exposat a que li passi alguna cosa.

Al mateix temps hem de dir que els sistemes de vigilància amb monitoratge de cambra i vigilants, és una cosa molt comú a les empreses ja que és la forma més fàcil de mantenir l’edifici corresponent assegurança. És important que es tingui en compte que en el cas de les empreses generalment els vigilants solen treballar en torns de dos perquè d’aquesta manera no només es alleugerir la càrrega d’aquest treball tan difícil, sinó perquè també, si s’arriba a presentar algun inconvenient, la majoria de les vegades és millor que siguin dues les persones per defensar-se.

 

Sistemes de vigilància en barris tancats

És comú veure un sistema de vigilància en un barri tancat, on la presència d’un vigilant dia i nit és absolutament fonamenta. Hem de dir que en aquest cas, a més d’haver de vigilar l’àrea és important que el mateix prengui les dades de totes les persones que entren i surten, i al mateix temps han de demanar l’autorització dels propietaris d’una casa quan aquests reben una visita , sinó d’una altra manera els vigilants no poden deixar passar a la persona.

És important que tinguem en compte que aquest tipus de vigilància és la famosa vigilància per garita, ja que en la majoria de

els barris tancats, a l’entrada ens trobem amb les corresponents barreres de seguretat, i els seus respectius vigilants. Ara bé hem de dir que aquest sistema de vigilància és un dels més efectius ja que en general, a la garita treballen entre 3 i 4 vigilants que van rotant en torns, i al mateix temps, aquests tenen tot un sistema de càmeres que recorre el barri sencer i d’aquesta manera tenen una visió absoluta de tot el que passa als carrers.

De tota manera és important destacar que els barris tancats solen ser molt segurs, però en molts casos, més d’un lladre s’ha temptat d’anar a robar una casa, per això és que a causa de la creixent que es registra cada any en la inseguretat social de molts països al món, els sistemes de vigilància es van actualitzant, perquè d’aquesta manera puguem almenys tenir sentir-nos una mica segurs.