ESPCAT
S.E.I

SOLUCIONS
Sempre sota el criteri i necessitat del client, estudiem la millor opció per a la millora en aquellesqüestions que impliquin una optimització del procés.

ELECTROMECANICA
La nostra extensa experiència en processos i automatitzacions, ens porta a la conclusió, que unbon equip de professionals mecànics i elèctrics industrials amb ganes i interès, són la solució als diversos reptes als quals ens enfrontem diàriament.

INTEGRALS
Què millor solució, que la que no dóna problemes?
Mecanitzat de peces, subministrament de materials, transport, mecànics, elèctrics i electrònics, tot el que calgui, per obtenir un servei de confiança.

Quantes vegades s’ha plantejat realitzar algun tipus de reforma en una màquina o línia de producció, i ho ha desestimat per no tenir un professional que l’assessori.

Els processos en els quals es necessiti un alt índex de manipulació no automatitzada, pot ser pocrendible.

També sabem que la maquinària estàndard que existeix en el mercat per a aquest procés, sol ser d’un cost elevat, i que en moltes ocasions s’excedeix de la necessitat real que la seva aplicaciónecessita.

AUTOMATITZACIÓ A MIDA