ESPCAT

Calefacció

Calefacció, (del lat. calefactio, -onis) és una forma de climatització que consisteix en satisfer l’equilibri tèrmic quan hi ha una pèrdua corporal de calor, dissipada cap a l’ambient, mitjançant una aportació calòrica que permet una temperatura ambient confortable. Aquests sistemes són destinats a climatitzar, majorment a l’hivern, els ambients interiors dels edificis, cases, locals comercials, etc.