ESPCAT

Una bomba de calor és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor d’un ambient a un altre, segons es requereixi. Per aconseguir aquesta acció cal una aportació de treball d’acord amb la segona llei de la termodinàmica, segons la qual la calor es dirigeix ​​de manera espontània d’un focus calent a un altre fred, i no al revés, fins que les seves temperatures s’igualen.

Aquest fenomen de transferència d’energia calorífica es realitza-principalment-per mitjà d’un sistema de refrigeració per compressió de gasos refrigerants, la particularitat rau en una Vàlvula inversora de cicle que forma part del sistema, la qual pot invertir el sentit del flux de refrigeració , transformant el condensador en evaporador i viceversa.

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor